Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening Nieuwe Genomische Technieken (TK, 3773)