Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening Plantaardig uitgangsmateriaal (TK, 3771)