Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen (TK, 3770)