Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Appreciatie Commissievoorstel voor een gecoördineerde opzegging van het ECT door de Unie en Euratom (TK, 3767)