Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel toezending BNC-fiche capaciteitsmanagement spoorvervoer COM (2023) 443 (TK, 3753)