Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kabinetsappreciatie op het AIV-adviesrapport 'Internationale rol van de Euro' (TK, 3792)