Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review) (Kamerstuk 22112-3691) (TK, 3749)