Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Natuurbeleid (33.576); brief regering; Reactie op brief Mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht (TK 22.112 / 33.576, 3751)