Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Mededeling, besluit en verordening - introductie nieuwe eigen middelen en terbeschikkingstelling (TK, 3760)