Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen Q2 2023 (TK, 3750)