Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735), Toekomstig sportbeleid (30.234); brief regering; Reactie op de motie van de leden Ceder en Jasper van Dijk over voorkomen dat hoofdtoernooien georganiseerd worden in landen die zich niets gelegen laten liggen aan fundamentele mensenrechten (Kamerstuk 32735-349) (TK 32.735 / 30.234, 367)