EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake nadere vragen over de appreciatie van de noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie (EK, D). .

9 mei 2023

Bijlagen