EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (36.249); brief aan de Europese Commissie met nadere vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (EK, E). .

18 april 2023