EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286); brief aan de minister voor Klimaat en Energie inzake nadere vragen over de appreciatie van de noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie (EK, nog niet als kamerstuk gepubliceerd). .

12 april 2023