EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (36.249); brief van de Europese Commissie over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (EK, D). .

23 maart 2023