EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (36.249); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over het Europees voorstel voor een verordening mediavrijheid (EK, C). .

21 februari 2023

Bijlagen