Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2023, over de Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (TK, 2606). .

15 februari 2023