EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286); brief aan de minister voor K&E met vragen over de Europese noodverordening inzake de versnelde inzet hernieuwbare energie (EK, nog niet als kamerstuk gepubliceerd). .

11 januari 2023