EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (36.249); brief aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid (EK, B). .

16 december 2022

Bijlagen