Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister voor K&E inzake appreciatie Europese noodverordening 'Versnelde inzet van hernieuwbare energie' (EK, IZ). .

2 december 2022

Bijlage