Internationaal fiscaal (verdrags)beleid (25.087); brief regering; Aanbod voor een besloten technische briefing over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (TK, 301). .

4 november 2022

Bijlage