Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735); brief regering; Kabinetsreactie op het AIV-advies ‘Mensenrechten; Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld’ (TK, 354)