Voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure (COM(2022)658) (36.147); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het voorstel voor een Verordening betreffende de digitalisering van de visumprocedure (EK, A). .

6 september 2022

Bijlage