EU-voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking (36.049); brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake operationele politiële samenwerking (EK, C). .

11 juli 2022