EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570 (36.019); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027 (EK, B). .

5 juli 2022