EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639); brief van de minister van SZW inzake het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU' (EK, E). .

13 juni 2022