Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (EK, IS). .

7 april 2022