EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912), EU-voorstellen: Europees pakket maatregelen duurzame financiering (COM(2021)188, COM(2021)189, COM(2021)390) (35.921); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording verzoek om actualisatie van de voorstellen in het "Fit for 55"-pakket en in het Europees pakket inzake duurzame financiering (EK 35.912 / 35.921, E). .

17 maart 2022