EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds (EK, D). .

16 maart 2022