EU-voorstellen: Waterstof en gas decarbonisatiepakket en verordening methaanemissies in de energiesector (COM(2021)803, COM(2021)804 en COM(2021)805) (36.059); brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het BNC-fiche inzake EU-verordeningsvoorstel methaanemissies in de energiesector (EK, B). .

21 februari 2022