Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing (TK, 3278). .

28 januari 2022