EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (EK, D). .

10 januari 2022