EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS (COM(2021)312) (35.879); brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS (EK, C). .

29 november 2021