EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639); brief van de staatssecretaris van SZW over de actuele ontwikkelingen inzake het EU-voorstel ‘Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ (EK, C). .

17 november 2021

Bijlage