EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912); brief aan de Europese Commissie met vragen betreffende het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds (EK, C). .

15 november 2021