Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550 (35.912); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie inzake de COP26 en het 'Fit for 55'-pakket (EK 32.813 / 35.912, Y). .

24 september 2021