EU-voorstel: Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS (COM(2021)312) (35.879); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het voorstel voor een besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS (EK, B). .

24 augustus 2021