EU-voorstel: Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie: De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld (35.875); brief van de minister van Buitenlandse Zaken over BNC-fiche Commissiemededeling mondiale benadering van onderzoek en innovatie (EK, A). .

25 juni 2021