EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie (EK, B). .

18 februari 2021