EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 (35.612); brief aan de staatssecretaris van J&V inzake BNC-fiche Europese Migratie- en Asielpact (EK, ? wordt later als kamerstuk gepubliceerd). .

12 februari 2021