Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 december 2020, over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 december 2020 en Behandelvoorbehoud EU-richtlijn minimumlonen. (TK 21.501-31 / 22.112, 593). .

6 januari 2021