EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie COM (2018) 641 (35.038); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake uitbreiding bevoegdheid EOM tot grensoverschrijdende terroristische misdaden (EK, C). .

15 januari 2019