EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het GBVB COM(2018)647 (35.114); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake schriftelijke vragen over de Commissiemededeling 'Een krachtiger rol op het wereldtoneel: efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU' (EK, A). .

11 januari 2019