EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794 (34.867); brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het quickscan impact assessment voor de ontwerpverordeningen inzake interoperabiliteit tussen centrale EU-informatiesystemen (EK, B). .

9 oktober 2018

Bijlage