EU-voorstel: Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas COM(2017)660 (34.900); brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake uitstel beantwoording Kamervragen over de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn (EK, B). .

1 mei 2018