EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794 (34.867); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over de voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen (EK, A). .

23 april 2018

Bijlagen