EU-voorstel: Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas COM(2017)660 (34.900); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het voorstel voor de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn (EK, A). .

8 maart 2018