EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM(2017)793 en 794 (34.867); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit COM (2017) 793 en 794 (TK, 2). .

7 maart 2018

Bijlage