EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM(2017)335 (34.750); Verslag van een schriftelijk overleg inzake rapporteren grensoverschrijdende constructies (EK, A). .

20 oktober 2017

Bijlage