EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake verslag schriftelijk overleg Voorstel aanpassing Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EK, E). .

13 juni 2017